ورود و ثبت نام

ارتباط با اتاق اصناف مرکز استان البرز:

  آدرس:

  کرج ، میدان طالقانی ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروی تربیت ۴   

  شماره تماس:

  ۰۲۶۳۲۵۲۸۳۵۱-۹

  فکس:

  ۰۲۶۳۲۵۲۸۳۶۱

  پست الکترونیکی:

  alborzasnaf@gmail.com

  کد پستی:

  ۳۱۴۹۷۷۸۸۳۹